RIWEL - Research on Interaction at the Workplace and in Everyday Life

RIWEL - Research on Interaction at the Workplace and in Everyday Life - er er et åbent samarbejde for alle på Aarhus Universitet og andre som arbejder med interaktion.

RIWEL hører under research group "Social Interaction" under CESAU - Centre for Sociological Studies at Aarhus University. Er du tilknyttet Aarhus Universitet, kan du blive medlem af forskergruppen gennem CESAU. Du kan altid dukke op og deltage i datasessioner.
RIWEL er en del af det nationale forskningsnetværk for interaktionsforskning, MOVIN - Micro-analysis of Verbal Interaction.

Vores aktiviteter er åbne for alle interesserede
Du er meget velkommen til at e-maile os hvis du vil vide mere, deltage i aktiviteter, præsentere data på datasessioner, deltage i studiekredsmøder el.lign. Du kan komme på MOVINs mailing-liste ved at kontakte Prof. Johannes Wagner, jwa@sdu.dk.

Vi analyserer samtalemateriale ved datasessioner
En af vores væsentligste aktiviteter er datasessioner. Datasessioner er workshops som er åbne for alle forskere, studerende og andre der er interesserede i interaktion. På disse workshops analyserer vi optagelser af naturligt forekommende samtaler fra arbejdspladsen og dagligdagen.

Vi diskuterer temaer i forskningen på studiekredsmøder
Ud over vores hovedaktivitet, datasessionerne, arrangerer vi indimellem studiekredse og feedback-sessioner, hvor vi læser og kommenterer på hinandens skriverier. Disse sessioner planlægges undervejs og vil blive annonceret here og gennem MOVINs maling-liste.

Ph.d.-studerende
Studiekredsmøderne laves i samarbejde med Ph.d.-programmet Language, Linguistics and Cognition. Ph.d.-studerende vil kunne få ECTS-point for aktiv deltagelse.